Pilegrimsgudstjeneste med orgelmeditasjon

NidarosdomenTorsdag 17.0818:00 - 18:20

Kort gudstjeneste med orgelmeditasjon ved dagens slutt

Vi avrunder dagen med pilegrismgudstjeneste med orgelmeditasjon.