Diakoni for eldre

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste – nestekjærlighet i praksis. Vi vet at eldre mennesker er en mangfoldig gruppe med ulike behov og ønsker. Vi vil gi et bredt tilbud for å nå så mange mulig.

Om oss

Vi er fire ansatte som jobber diakonalt for eldre mennesker i menigheten.

Diakoniarbeider Mari Kristine Brækken, 95941953, mb597(alfakrøll)kirken.no
Diakoniarbeider Runa Svare, 90419537, rs448(alfakrøll)kirken.no
Sokneprest Torstein Amundsen, 94815123, ta747(alfakrøll)kirken.no
Kantor Christine Goedecke, 41674548, cg825(alfakrøll)kirken.no

Vi holder til på Waisenhuset i Kongsgårdsgaten 2, 7030 Trondheim.
Våre åpningstider er 09:00 - 15:00 tirsdag til og med fredag.

Ved henvendelser som haster (soknebud, kriser), ring: 48162566.

Samtaler og hjemmebesøk

Ønsker du samtale med prest eller diakon? Har du behov for åndelig veiledning, sjelesorg eller soknebud? Er du ensom, eller vil du bare ha noen å snakke med? Vi tilbyr samtale og hjemmebesøk til alle som ønsker det, uansett hvilken kirke- eller tro du tilhører

Vårt tilbud til sykehjem og aldersboliger

Bor du på sykehjem eller i omsorgsbolig? Vi har faste besøk på


• E. C. Dahls sykehjem
• Trondhjems Hospital
• Øya Helsehus
• Thomas Angells Hus
• Vår Frue menighets aldersboliger
• St Jørgens hus


Vi holder jevnlig andakter og gudstjenester. Vi tilbyr samtale og besøk til den enkelte beboer. Ukentlig arrangerer vi trivelige sangstunder og hyggetreff, hvor vi kan dele små og store opplevelser.

Vil du være frivilllig medhjelper?

I menigheten vår har vi aktive pensjonister som gir verdifull frivillig hjelp. Vi trenger dørvakter til gudstjenester, både i Nidarosdomen og Vår Frue. Om du kunne tenke deg å være frivillig kan du sende en epost til post@nidarosdomen.no og melde din interesse. Frivillige bidrag er verdifullt og viktig!


Se kalender for mer informasjon!
Velkommen – både til åndelig påfyll og uhøytidelige opplevelser!