Konfirmasjon

Nidaros domkirke og Vår Frue menighet tilbyr konfirmantundervisning til de som sokner til menigheten, og til medlemmer i Nidarosdomens Jentekor og Guttekor. I særskilte tilfelle kan vi også ta inn konfirmanter av andre årsaker.

Konfirmasjon

Konfirmasjonstida handler om tro og liv, om rett og galt, om Gud og mennesker, om deg og meg. Du kan lære mer om Gud, Jesus, gudstjenester og kirken. Det er plass til alle dine tanker og spørsmål i samtalene våre. Hvis du ikke er døpt, kan du velge å delta i konfirmantopplegget og bli døpt i løpet av året.

De fire menighetene Lade, Lademoen, Bakklandet og Nidaros domkirke og Vår Frue menighet har felles leir på Mjuklia på Berkåk. Dette er for mange årets høydepunkt. Vi er også sammen på miljøkvelder, gudstjenester, pilegrimsvandring og innsamlingsaksjon. De fleste konfirmantsamlingene er lagt til onsdagskvelder og helger. Alle konfirmantene er medhjelpere under minst en gudstjeneste i en av kirkene i løpet av året. Deltakeravgiften er for tiden på kr. 1.500,- for hele året.


Program for konfirmantåret 2015/16:

Se semesterplan for aktuell konfirmantgruppe i menyen til venstre.

Ta kontakt med kapellan Angelika Grandy-Teig på dersom du har spørsmål.


Konfirmantåret 2017?

Alle som bor i Nidaros domkirke og Vår Frue menighet får brev i posten i mai, med informasjon om viktige datoer i konfirmantåret, og registrering/påmelding. Midt i mai kommer det også oppdatert informasjon på menighetens nettsider.

Vi samarbeider tett med de andre menighetene i Domprostiet: Bakklandet, Lade og Lademoen. Det betyr at vi har noen felles samlinger, bl.a. leir på Mjuklia på Berkåk i november, gudstjenester og miljøkvelder. Våre egne samlinger skjer i to grupper på 10-15 stk, og er i Kirkestuene i Waisenhuset eller i Domkirken eller Vår Frue kirke, to onsdager i måneden.

  • Søndag 18.september kl.11-12.30
    • Gudstjeneste med presentasjon, for konfirmanter og foreldre
  • Søndag 14.mai kl.11.00
    • Konfirmasjonsgudstjeneste

Skjema for påmelding

Sjekk hvilken menighet du tilhører

Kontakt post@nidarosdomen.no hvis du har spørsmål.