Om menigheten

Nidarosdomen

  • menighetskirke for Nidaros domkirke og Vår Frue menighet i Nidaros domprosti.
  • sete for biskopen i Nidaros og hovedkirke for 11 prostier i Den norske Kirke i Trøndelag.
  • nasjonalkirke, pilegrimskirke og hovedkirke for preses i Bispemøtet

Vår Frue kirke

  • Bykirke og menighetskirke
  • Åpen Kirke drives av Kirkens Bymisjon på oppdrag fra Nidaros domkirke og Vår Frue menighet

Den norske kirke

er inndelt i bispedømmer, prosti og sokn. Nidaros domkirke og Vår Frue sokn ligger i Nidaros domprosti, som også består av soknene Bakke, Lademoen og Lade. Domprosten leder prestetjenesten i domprostiet, og er vikar for Nidaros biskop.

Menigheten

Medlemmer av Den norske kirke bosatt innen Kart over menighetsgrensene har rettigheter til å få tjenester som dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd i våre kirker. Medlemmer over 15 år har også stemmerett ved menighetsrådsvalg.

Menighetsrådet

har overordnet ansvar for menighetens virksomhet. Les mer om menighetsrådet her.

Prestetjenesten

har ansvaret for gudstjenester, dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd. Se liste over ansatte i Nidaros domkirke og Vår Frue menighet.

Vil du være frivilllig medhjelper?

I menigheten vår har vi frivillige som gir svært verdifull hjelp. Vi trenger stadig flere frivillige, både i Nidarosdomen og Vår Frue. Kan du tenke deg å være frivillig i menigheten sender du en epost til post@nidarosdomen.no og melder din interesse. Frivillige bidrag er verdifullt og viktig!

Et særlig ønske om å rekruttere nye frivillige medarbeidere gjelder for søndagsskolen. Vi har for tiden ikke søndagsskole, men jobber for å få det til. Søndagsskolen er et tilbud til barn som er med foreldrene på gudstjeneste søndag kl. 11, der ungene har sitt eget opplegg med fortellinger, sang, tegning og lek. Hvis du kjenner en eller flere som sammen kunne tenke seg å drive søndagsskole i katedralen, ta kontakt med prest beate.lerdahl@kirken.trondheim.no


Gudstjenester og konserter

For oppdatert informasjon, se vår kalender!