Drift og sikring

NDRs bygninger, områder og objekter skal til enhver tid være sikret i forhold til brann, innbrudd og skade.

Enhet for drift og sikring har ansvaret for drift og renhold av om lag 17.000 kvm bygningsmasse og uteareal. Enheten drifter og vedlikeholder tekniske anlegg og sikkerhetsinstallasjoner. I tillegg har de ansvar for NDRs IT- systemer. Enheten bistår også med praktisk og teknisk tilrettelegging ved arrangementer i Erkebispegården.

Her jobber en fagleder, tre driftsteknikere, en driftsassistent og fem renholdere.