Forskning og utredning

Moderne restaurering krever dokumentasjon og utredning i forkant og underveis i arbeidet. Vi møter stadig uventede og ukjente situasjoner. Vårt mål er å vite mest mulig om den situasjonen vi skal gjøre noe med, slik at vi ikke fjerner mer gammelt, eller tilfører mer nytt, enn nødvendig.

Grunnleggende kunnskap om bygningene har vi samlet i våre rikholdige arkiver, men vi må stadig undersøke og finne fram til ny kunnskap, eller gjenfinne tapt kunnskap, for restaurering.

I vår enhet for forskning og utredning har vi de historiske arkivene til NDR, og vi har et rikholdig bibliotek som omfatter våre forsknings- og utredningsfelt.

I forbindelse med restaureringsarbeider må vi fremskaffe kunnskap om bygningene, både historie, oppbygging og konstruksjonsmetoder, og endringer over tid. Vi trenger også kunnskap om skadebilder og en forståelse av hvordan skader oppstår.

Det er også viktig for oss å ha en forståelse av hvordan anleggene har vært brukt, hvilken innvirkning de har hatt på samfunnet, og hvordan de kan brukes i dag.

Vår forskning og våre undersøkelser gjøres blant annet ved teknisk- og naturvitenskaplig forskningsmetodikk, forskning i og om håndverk, bygningsarkeologi, og klassisk historisk forskning.

I vårt dokumentasjonsarbeid bruker vi oppmålingsmetoder som laserskanning og fotogrammetri, og vi produserer tegningsmateriale både manuelt og med moderne datateknologi. Enkeltdeler og enkeltobjekt registreres i digitale databaser der all informasjon om endringer og tilføyelser skal samles for ettertiden.

Foruten faglederen er det ansatt to arkeologer, en DAK operatør, en bibliotek- og arkivkyndig historiker, og en steinkonservator i Forsknings- og utredningsenheten.