Kommunikasjon og markedsføring

Nidarosdomen er Norges nasjonalhelligdom og et viktig kulturminne. Katedralen er en av Norges viktigste attraksjoner, som bidrar til verdiskaping både lokalt og regionalt gjennom å tiltrekke seg tilreisende turister og pilegrimer.

Kommunikasjon og markedsenheten har ansvaret for informasjon, markedsføring, salg og utleie av lokaler i Erkebispegården.

Enheten har ansvaret for billettsalg og varesalg i Butikken ved Nidarosdomen, i tillegg til utleie av lokaler i Erkebispegården og møterom i Besøkssenteret. Inntektene er avgjørende for å opprettholde restaureringen av Nidarosdomen og publikumsmottaket på dagens nivå.

Kommunikasjon og markedsenheten jobber kontinuerlig med å øke interessen for- og kunnskapen om Nidarosdomen og attraksjonene i Erkebispegården samt for økt kjennskap til NDR som nasjonalt kompetansesenter.