ndr

Om NDR

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) ble opprettet i 1869 for å gjenoppbygge Nidarosdomen. Med årene har NDR også fått ansvaret for Erkebispegården.

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider har i dag 66 ansatte som jobber med restaurering av Nidarosdomen og Erkebispegården og med formidling av historien til de rundt 400.000 årlige besøkende som kommer for å oppleve disse kulturminnene.

Se tildelingsbrev 2017

Se årsrapport 2016
Se årsrapport 2015
Se revisjonsberetning for 2016

Restaureringsavdelingen består av følgende enheter:

  • Drift og sikring
  • Forskning og utredning
  • Verkstedene

Publikumsavdelingen er delt inn i følgende enheter:

  • Formidling og utstillinger
  • Kommunikasjon og markedsføring