ndr

Om NDR

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) ble opprettet i 1869 for å gjenoppbygge Nidarosdomen. Med årene har NDR også fått ansvaret for Erkebispegården.

I dag er NDR organisert som en statlig virksomhet med Kulturdepartementet som overliggende fagdepartement. Kulturdepartementet legger rammene for NDR gjennom sine årlige tildelingsbrev. Se tildelingsbrev 2017.

NDR har om lag 60 ansatte fordelt på en restaureringsavdeling (bygghytta) og en publikumsavdeling som har i oppgave å formidle historien om Nidarosdomen og Erkebispegården til omkring 400.000 besøkende hvert år. Se årsrapport 2015

Restaureringsavdelingen består av følgende enheter:

  • Drift og sikring
  • Forskning og utredning
  • Verkstedene

Publikumsavdelingen er delt inn i følgende enheter:

  • Formidling og utstillinger
  • Kommunikasjon og markedsføring