Pilegrimskonferanse på Oppdal

I 2017 er det 20 år siden Pilegrimsleden offisielt ble åpnet. Den 2. - 3. november samler vi pilegrims-Norge til jubileumskonferanse på Skifer hotell på Oppdal.

Vi ønsker å feire Pilegrimsledens første 20 år, skape stolthet over arbeidet og bli inspirert til videre satsing.

Målgruppen for konferansen er frivillige, næringsaktører, kirken, offentlig forvaltning, pilegrimsmiljøer fra hele landet samt andre interessenter. Konferansen vil by på ulike temaer knyttet til de fire grunnpilarene i satsingen; kirke, kultur, næring og miljø.

Vi ønsker alle velkommen til Oppdal! Program kommer i løpet av kort tid.