Publisert 26. september 2017

Reformasjonsdagen 31. oktober

Ta turen til Trondheim 31. oktober! Gjennom et omfattende program markerer Den norske kirke reformasjonsdagen ‒ på dagen 500 år etter at Martin Luther slo opp sine 95 teser mot avlatshandelen.

Høydepunktet er en økumenisk gudstjeneste i Nidarosdomen, som overføres direkte på NRK 1. Ved gudstjenesten vil DD.MM. Kong Harald og Dronning Sonja være til stede, samt en rekke ledere for ulike kirkesamfunn, organisasjoner og politiske organer.

Gudstjenesten begynner kl. 19.30. NRK forkorter Dagsrevyen denne dagen, slik at hele gudstjenesten sendes direkte.


Seminarer, byvandring og TableTalk
Tidligere på dagen er det fem ulike tilbud en kan velge mellom. Fire av tilbudene er i tidsrommet 15.00‒17.00, ett er i tidsrommet 16.00‒18.00. Arrangementene krever ikke forhåndspåmelding.

Tilbud 1
«Den norske kirke er en inkluderende folkekirke – åpen for alle. Fellesskap og deltakelse avhenger ikke av funksjonsevne eller status.»

 • Tid: 15.00‒17.00
 • Arrangør: HEL-konferansen og Diakonikonferansen.
 • Sted: Radisson Hotel Royal Garden, Kjøpmannsgate 73, Trondheim.

Konsultasjon som vil belyse hvordan den reformatoriske forståelsen av «menneskeverd» og «frelse» utfordrer kirken i møte med mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne. Dette for å gjøre oss til en sannere og rikere kirke ‒ i ord og handling.

Tilbud 2
«The remarkable commitment of the Christians of Egypt to the Bible»

 • Tid: 15.00‒17.00
 • Arrangør: Bibelselskapet
 • Sted: Øysteinsalen, Erkebispegården, Trondheim
 • Seminaret foregår på engelsk.

Generalsekretær i Bibelselskapet i Egypt, Ramez Atallah, vil fortelle om hvordan tillit til Bibelen har forandret kirken i tider med forfølgelse, og har påvirket de troende i møte med økende marginalisering av de kristne – ikke minst de siste månedene da de har vært under angrep av IS.

Generalsekretær Ingeborg Mongstad Kvammen i Bibelselskapet i Norge sier om Ramez Athalla: «Han er en av de strategisk dyktigste kirkeledere jeg kjenner.» Han har tidligere vært i lederskapet både av den internasjonale lagsbevegelsen og Lausanne-bevegelsen.

Tilbud 3
«Orthodox-Protestant relations»

 • Tid: kl. 15.00‒17.00
 • Arrangør: Norges Kristne Råd
 • Sted: Bakke kirke, Innherredsveien 1, Trondheim
 • Seminaret foregår på engelsk.

Fokus på dialog og kontakter mellom Den ortodokse kirke og protestantiske kirker. Her får en høre metropolitt Cleopas av Sverige og hele Skandinavia og Jovan Stojanovic fra Den serbisk ortodokse kirke i Norge. Respons fra biskop Halvor Nordhaug, Den norske kirke.


Tilbud 4
«Spor av nåde i Trondheim by»

Pilegrimsprest Einar Vegge leder en byvandring i Trondheim. Vandringen vil vise sporene etter reformasjonens impulser i Trondheim by. Blant annet berøres kontinuitet og brudd mellom katolsk middelalder og luthersk nytid gjennom spor i Trondheim, synet på kunnskap, bøker i hjemmene og utvikling av skoler m.m.

Vandringen blir på grus, trebrygger, brostein og asfalt.

Tilbud 5
«Norge som luthersk Habitat – TableTalk om reformasjonen og samfunnsutviklingen»

Hva er sammenhengen mellom luthersk tankegods og vår velferdsstat? Og er velferden for alle? Kan det være verdier som er truet, nå som luthersk kirke og profan stat skiller lag?
Innledninger ved biskop Atle Sommerfelt, sosiolog Aksel Tjora (professor NTNU) og bymisjonsprest Siv Limstrand. Deretter samtale over bordet i luthersk ånd, samt mulighet til å smake lokal og nylaget Luther-drikk.
Arrangementet er for alle, men tar særlig sikte på studenter og andre mellom 18 og 30.