ANNO 1537

  • Anno-aktiviteter i Erkebispegården

    Året var 1537 og Nidaros, som Trondheim het den gangen, var sentrum for kampen mellom kirkemakt og kongemakt. Striden endte med at den katolske erkebiskopen Olav Engelbrektsson flyktet fra Nidaros og Norge ble underlagt danskene.

  • Håndverk i Anno

    I TV-serien må 14 deltakere lære seg gamle håndverk og jobbe seg opp i samfunnet fra lærling til svenn og mester. Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider har bistått med veiledning, verktøy og oldermenn til serien.

  • Trondheim/Nidaros anno 1537

    I 1537 var Nidaros, som Tronheim het den gangen, nettopp ferdig gjenreist etter den voldsomme brannen i 1531 som la hele byen i aske. Les mer om livet i Nidaros anno 1537!