5. - 7. trinn

Her kan du lese mer om våre tilbud til 5. 7. trinn. Ta kontakt på telefon 73 89 08 00 eller på e-post: booking.ndr@kirken.no hvis du ønsker å reservere tid eller hvis du har spørsmål!

Matematikk i tårnet
Vi tilbyr en guidet tur for skoleklasser opp i Nidarosdomens hovedtårn, men denne gangen med en matematisk vri. Elevene får løse ulike oppgaver på veien oppover i høyden og rundt parapeten.
Pris: kr. 40,- pr. elev (minstepris kr. 500,-). Varighet: 50 min.
Maks 20 elever pr. oppgang. Periode: april-oktober.

Skoletime i tårnet
Bli med på en reise tilbake til Nidaros på 1200-tallet! Elevene får utdelt roller og kostymer, før vi går opp i et av vestfronttårnene i Nidarosdomen. Her får de oppleve en time som skoleklerker ved Katedralskolen.
Pris: kr. 700 pr. gruppe. Varighet: 1,5 t.
Maks 15 elever pr. oppgang. Periode: april-oktober.

Omvisning i Nidarosdomen
Nidarosdomen er Norges nasjonalhelligdom, bygd på stedet der Olav Haraldsson ble gravlagt etter slaget på Stiklestad i 1030. Ulike stilarter avløste hverandre gjennom de 250 årene det tok å ferdigstille katedralen, og de kan fremdeles «leses» i veggene. Nidarosdomens bygningshistorie, billedspråk og betydning som pilegrimsmål gjennom århundrene er blant temaene i omvisningen.
Pris: kr. 30,- pr. elev (minstepris kr. 500,-). Varighet: 45 min.

Museet Erkebispegården
Erkebispegården var i middelalderen et norsk maktsentrum, og her levde folk som i en egen liten by i byen. Museet viser funn fra arkeologiske utgravninger og forteller historien om menneskene som levde og arbeidet i Nidaros i middelalderen. I tillegg har museet en stor skulptursamling med middelalderkunst fra Nidarosdomen.
Pris: kr. 30,- pr. elev (minstepris kr. 500,-). Varighet: 45 min.

Riksregaliene
I Grunnloven av 1814 gjeninnføres Nidarosdomen som kroningskirke for norske konger, og siden 1957 har kongene våre latt seg signe her. Våre formidlere forteller om Norges kroningstradisjoner fra middelalderen frem til i dag, og elevene får se kroner, septer, rikseple og andre gjenstander som er brukt i forbindelse med kroningsseremonier.
Pris: kr. 30,- pr. elev (minstepris kr. 500,-). Varighet: 45 min.

Vestfrontens hemmeligheter
Statuene på Nidarosdomens vestfront forteller mange historier. Vi tar med elevene på en omvisning på vestfrontplassen og i utstillinga Vestfrontens hemmeligheter. Her formidles historien om gjenreisningen av vestfronten og fremstillingen av statuene gjennom tegneserier, og elevene får se kopier av noen av de morsomme og overraskende skulpturene som gjemmer seg høyt oppe på vestfronten.
Pris: kr. 30,- pr. elev (minstepris kr. 500,-). Varighet: 45 min.