Ungdomsskoler og videregående

Her kan du lese mer om våre tilbud til ungdomsskoler og videregående. Ta kontakt på telefon 73 89 08 00 eller på e-post: booking.ndr@kirken.no hvis du ønsker å reservere tid eller hvis du har spørsmål!

Nidarosdomen
Nidarosdomen er Norges nasjonalhelligdom, bygd på stedet der Olav Haraldsson ble gravlagt etter slaget på Stiklestad i 1030. Ulike stilarter avløste hverandre gjennom de 250 år det tok å ferdigstille katedralen, og de kan fremdeles «leses» i veggene. Nidarosdomens
bygningshistorie, billedspråk og betydning som pilegrimsmål gjennom århundrene er blant temaer for omvisingen.
Pris: kr. 30,- pr. elev (minstepris kr. 500,-). Varighet: 45 min.

Museet Erkebispegården
Erkebispegården var i middelalderen et norsk maktsentrum, og her levde folk som i en egen liten by i byen. Museet viser funn fra arkeologiske utgravninger og forteller historien om menneskene som levde og arbeidet i Nidaros i middelalderen. Museet har også en stor
skulptursamling med middelalderkunst fra Nidarosdomen.
Pris: kr. 30,- pr. elev (minstepris kr. 500,-). Varighet: 45 min.

Riksregaliene
I Grunnloven av 1814 gjeninnføres Nidarosdomen som kroningskirke for norske konger, og siden 1957 har kongene våre latt seg signe her. Våre formidlere forteller om Norges kroningstradisjoner fra middelalderen frem til i dag, og elevene får se kroner, septer, rikseple og andre gjenstander som er brukt i forbindelse med kroningsseremonier.
Pris: kr. 30,- pr. elev (minstepris kr. 500,-). Varighet: 45 min.

Vestfrontens hemmeligheter
Statuene på Nidarosdomens vestfront forteller mange historier. Vi tar med elevene på en omvisning på vestfrontplassen og i utstillinga Vestfrontens hemmeligheter. Her formidles historien om gjenreisningen av vestfronten og fremstillingen av statuene gjennom tegneserier, og elevene får se kopier av noen av de morsomme og overraskende skulpturene som gjemmer seg høyt oppe på vestfronten. Elevene kan også få utdelt et oppgavesett som lar dem utforske utstillinga og Vestfronten på egen hånd.

Pris: kr. 30,- pr. elev (minstepris kr. 500,-). Varighet: 45 min.

Steinhuggermerkene i Nidarosdomen
Utstyrt med lommelykt og registreringsskjema går vi på jakt etter steinhuggermerker - signaturer som steinhuggerne hugget inn i steinene i kirka for mange hundre år siden. Med bakgrunn i funnene snakker vi om hvordan bygningsarkeologer jobber og om historien til Nidarosdomen. Besøket starter inne i kirken med omvisning og oppgaver, og avsluttes i et av hvelvrommene i Erkebispegården. Der får elevene hugge sitt eget steinhuggermerke.

Pris: kr. 45,- pr. elev (minstepris kr. 600,-). Varighet: 1,5 time.

Matematikk i tårnet
For 8. - 10. trinn.
Vi tilbyr en guidet tur for skoleklasser opp i hovedtårnet i Nidarosdomen, men denne gangen med en matematisk vri. Elevene får løse ulike oppgaver på veien oppover i høyden og rundt parapeten.
Pris: kr. 40,- pr. elev (minstepris kr. 500,-). Varighet: 50 min.
Maks 20 elever pr. oppgang. Periode: april-oktober.

Erkebispegården, Nidarosdomen og reformasjonen
For 10. trinn og VGS.
Hva var egentlig reformasjonen i 1537, og hvorfor fant den sted? Hvilke konsekvenser fikk den for Nidarosdomen, Erkebispegården og folk i Trondheim? Vi tar med elevene rundt i Nidarosdomen og Erkebispegården, forteller om de dramatiske hendelsene på 1500-tallet og viser hvor store endringer reformasjonen førte til på mange områder.
Pris: kr. 45,- pr. elev (minstepris kr. 600,-). Varighet: 1,5 time.

Omvisning i verkstedene ved Nidarosdomen
For VGS.
Nidaros domkirkes restaureringsarbeider har siden 1869 hatt en aktiv bygghytte som utfører en kontinuerlig restaurering av det nesten tusen år gamle bygget. Håndverkerne i Bygghytta utfører samme type håndverk som de som bygde katedralen, og mange av teknikkene er også de samme som for 1000 år siden. Dette er en unik mulighet til å besøke steinhuggerne, smia, glassverkstedet og gipsverkstedet.
Pris: kr. 50,- pr. elev (Minstepris kr. 600,-) Varighet: 1,5 time. Maks 20 elever.