Kalkmørtel

Håndverkerne ved NDR restaurerer ved hjelp av tradisjonelle håndverksmetoder. Murerne ved NDR har i vinter bygget en egen kalkovn for å brenne kalkstein som skal brukes i mørtel.

Etter gjenreisingen av Nidarosdomen startet i 1869 ble det mer og mer vanlig å bruke sementbasert mørtel ut over 1900 tallet. I motsetning til kalkmørtelen som ble benyttet i middelalderen og langt utover 1800 tallet, var sementmørtelen lite fleksibel. Dessuten slipper ikke sementen ut igjen fukt som kommer inn i konstruksjonen. Noe som blant annet har medført betydelige problemer med frostsprengning. Men i dag brukes det igjen kalkmørtel under restaurering av Nidarosdomen, og av den grunn er vi i gang med å brenne stein som vi kan benytte når vi skal produsere vår egen mørtel.

Før påske har murerne brent 1 kubikk kalkstein. Kalksteinen har brent i tre døgn på høy varme (850-950 grader). Etter brenningen skal kalksteinen leskes og blandes med sand. Murerne forventer å sitte igjen med 5 kubikk mørtel, som skal brukes til oppmuring av Kongeinngangen. Den vakre portalen på sørsiden av Nidarosdomen er det største pågående restaureringsprosjektet til NDR. Her skal 2000 stein mures opp på nytt - et arbeid som vi antar vil ta fem år.