Hovedmeny:

Steinhuggermerker

Et steinhuggermerke er steinhuggerens personlige signatur. I Nidarosdomen er det funnet rundt 5000 steinhuggermerker.

Selv om deler av Nidarosdomen er betydelig restaurert, så finner man fremdeles mye godt bevart middelalderstein på kirka. Når man ser nærmere på middelaldersteinen, vil man finne steinhuggermerker. Steinhuggermerket var steinhuggerens personlige signatur. Steinhuggerne brukte systemet med steinhuggermerker når de hadde akkordbetaling, slik at arbeidsformannen skulle kunne holde oversikt hvor mye lønn den enkelte skulle ha. Dette kan man si på bakgrunn fra skriftlige kilder i England. Steinhuggermerkene kan ha forskjellig utforming, men geometriske figurer, bokstaver, runer, verktøy og våpen var motiv som ofte ble brukt.

Steinhuggermerker i middelalderen

I Nidarosdomen ble systemet med steinhuggermerker brukt gjennom hele hovedbyggefasen (1150-1300) og i forbindelse med at østre deler av kirka ble restaurert i seinmiddelalderen (1300-tallet og 1500-tallet). Steinhuggerne som bygde Nidarosdomen har etterlatt seg flere tusen steinhuggermerker på kirka. Dette er et spennende kildemateriale, for steinhuggermerkene er en unik kilde til kunnskap om både steinhuggerne som bygde kirka og bygningshistorien til kirka.

Registrering av steinhuggermerker

Vår kjennskap til Nidarosdomens bygningshistorie bygger i stor grad på forskningen til Gerhard Fischer. Steinhuggermerkene var hovedkilden til hans tolkning av bygningshistorien. Sammen med sin kone, Dorothea, har han registrert, dokumentert og analysert steinhuggermerkene i Nidarosdomen. Dette arbeidet ble påbegynt på slutten av 1930-tallet, og publikasjonen ble utgitt i 1965. For noen år siden ble det oppdaget at Gerhard Fischer & co, bare hadde registrert ca halvparten av det middelalderske murverket. Dette medførte at Fischers tolkning av bygningshistorien falt sammen som et korthus. Av den grunn er det i dag mye vi ikke vet om bygningshistorien. I 2007 ble det startet opp et stort prosjekt for å registrere, dokumentere og analysere steinhuggermerkene i Nidarosdomen på nytt. Arkeolog Kjersti Kristoffersen har vært ansvarlig for dette prosjektet. Nå begynner registreringsarbeidet å nærme seg slutten, men det er mye arbeid med dokumentasjon som gjenstår før materialet kan analyser på nytt og slik gi ny kunnskap om nasjonalhelligdommen.