Håndverk i Anno :

    Håndverk i Anno

    I TV-serien må 14 deltakere lære seg gamle håndverk og jobbe seg opp i samfunnet fra lærling til svenn og mester. Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider har bistått med veiledning, verktøy og oldermenn til serien.

    Sentralt i Anno er at deltakerne må lære seg tradisjonelle håndverk for å jobbe seg opp i samfunnet. I tredje sesong av serien har produksjonsselskapet Strix blant annet samarbeidet med Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) om flere håndverksoppgaver. Det første håndverket som deltakerne fikk prøve seg på var steinhugging.

    I NDRs verksteder jobber 24 håndverkere kontinuerlig med restaurering av nasjonalhelligdommen. 11 av disse er steinhuggere. Steinhuggerne ved NDR arbeider etter gamle håndverksmetoder. Fremdeles hugges hver enkelt stein med feisel og meisel – samme type verktøy som ble brukt i middelalderen. Det tar mange år å bli en god steinhugger. Og man blir aldri utlært.

    Les mer om verkstedene ved Nidarosdomen