Erkebispegården

Åpen i dag fra 10:00 - 17:00

Side om side med Nidarosdomen ligger Erkebispegården. I mer enn 800 år har Erkebispegården vært et møtested for mektige menn, arena for viktige møter og storslagne fester.

Erkebispegården har vært hjemmet til erkebiskoper, lensherrer og er blitt brukt som lager. I dag blir den eldste delen, Nordfløya med sin massive steintrapp, brukt som representasjonslokale ved viktige mottakelser og middager. I Lavetthuset finner du Riksregalieutstillingen og Forsvarsmuseet Rustkammeret. I den sørlige fløya, finner du Museet Erkebispegården.

Museet Erkebispegården
I 1983 brant to store trebygninger i Erkebispegården ned til grunnen. Museet Erkebispegården er reist på branntomten, hvor arkeologiske utgravninger foregikk over flere sesonger på 1980-tallet. I museet er noen av de fineste og best bevarte gjenstandene fra utgravningene utstilt, blant annet erkebiskop Aslak Bolts drikkehorn.

Erkebispegården holder midlertidig stengt for å hindre spredning av korona-viruset. Inntil videre anbefaler vi å legge lufteturen gjennom Borggården for å se på de flotte bygningene og kjenne på historiens sus.