Vindkraft-utbyggingen har skapt steile fronter i Trøndelag. I 2022 skal det stå 15 vindkraftverk i fylket. Protestene har vært mange, men nå står de fleste av vindmøllene der. Hva nå?

Medvirkende:

  • Per Oskar Kjølaas og Marit Myrvoll, fra «Sannhets- og forsoningskommisjonen», nedsatt av Stortinget
  • Unge sør-samiske representanter: Jenny-Krihke D. Bendiksen og Maajja-Krihke Bransfjell
  • Møteleder: Marie Farstad, kapellan i Nidaros domkirke og Vår Frue kirkes menighet


Seminaret arrangeres av Den norske kirke, i samarbeid med Olavsfest

Arrangementet er gratis.