Together with The Anglican Congregation in Trondheim meet celebrate Holy Communion this Sunday evening.

This service

Participants:

  • The Reverend Sheila Rosenthal
  • Organist Øyvind Kåre Pettersen
  • The Student Choir from Oslo katedralskole


All welcome!!

Please check http://www.trondheimanglicans.net/ for further information.

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.