Askeonsdag for fred i Ukraina

I år blir askeonsdagsgudstjenesten viet til bønnen for fred for det Ukrainske folket. Dette gjør vi sammen med kirker over hele verden, på oppfordring fra vår biskop og pave Frans. Solidariteten med og omsorgen for det ukrainske folket vil prege bønnene, sangene og lesningene.

Vi inviterer som vanlig til å ta i mot askekors på panna på askeondag. I år vil askekorset også bli et solidaritetstegn og et håpstegn: Vi tar inn over oss alt som er ødelagt og blitt til aske i Ukraina, og legger vårt håp i at Gud vil gjøre det som er knust helt igjen.

Askeonsdagen med askekorset

Askeonsdag går vi inn i fastetiden - de 40 dagene før påske. I denne tiden inviteres vi til å bli bevisste på både at vi er avhengige og utilstrekkelige, men også på Guds tilgivelse og kjærlighet som fornyer oss og skaper samhold. I askeonsdagsmessen er det tradisjon å ta imot askekorset på pannen, som tegn på omvendelse, solidaritet og viljen til å følge Kristus.

Gudstjenesten er tospråklig (norsk/engelsk) og feires sammen med Den anglikanske menigheten.

----------

Ash Wednesday is the first day of the penitential season of Lent.The Anglican Congregation in Trondheim mark this together with the Nidaros Cathedral & Vår Frue Congregation in a bilingual Holy Communion service.During this reflective service you may choose to be marked with ashes in the sign of the cross.

Medvirkende / participants

  • Sokneprest Andreas H. Grandy-Teig
  • The Reverend Sheila Rosenthal
  • Konfirmanter fra domkirken
  • Domkantor Petra Bjørkhaug