Klimakrisen rammer mennesker i utviklingsland hardest, selv om den i all hovedsak er skapt av rike land som Norge. Dette er grunnleggende urettferdig. Hva er Norges moralske, etiske og rettmessige forpliktelser i klimakampen?

Hvem har makt og innflytelse til å endre på det? Hva må Norge gjøre for rettferdig fordeling av vaksiner? Hva betyr rettferdighet når vi er i krise og vi selv er redde for våre nærmeste? Hvilke refleksjoner gjøres over ulikhet i helse i lokalt og globalt perspektiv?


Medvirkende:

  • Dag-Inge Ulstein, utviklingsminister (KrF)
  • Ingvild Kjerkhol, stortingsrepresentant (Ap)
  • Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp
  • Møteleder: Lisa Sivertsen, avdelingsleder i Kirkens Nødhjelp


Seminaret arrangeres av Kirkens Nødhjelp, i samarbeid med Den norske kirke og Olavsfest

Arrangementet er gratis.