I pinsen åpnet andre del av Håkon Blekens todelte utstilling «Fragmenter av et livssyn» i Nidarosdomen i Trondheim.

Når han nå stiller ut i Nidarosdomen er det igjen med kulltegninger, enkelte fra helt i starten av hans karriere. Andre nyere. Og flere har han laget de siste månedene.

Første del av utstillingen henger oppe i Lavetthuset i Erkebispegården. Her er utstillingen mer fargerik med oljemalerier og noen portretter. Noen av Hkon Blekens glassmalerier vises også.

Begge utstillingene blir på mange måter en oppsummering av Håkon Blekens kunstnerskap. For snart 50 år siden fikk han sitt gjennombrudd med en serie kulltegninger kalt «Fragmenter av et diktatur».

Det gjennomgående temaet i begge utstillingene, er tro og tvil.

«Jeg er ikke personlig kristen, men jeg er sjeleglad for at jeg bor i et land med kristne verdier. De preger meg i høy grad», sier Bleken.

Håkon Bleken

Håkon Bleken (92) er en av Norges mest fremtredende kunstnere. Han er også kjent for sin tydelige og engasjerte stemme i den offentlige debatten.

Utstillingene er et samarbeid med Kjøpmannsgata Ung Kunst (K-U-K) i Trondheim. Kurator for utstillingen er Cathrine Hovdahl Vik.

---

Utstillingen blir stående i Lavetthuset fra 2. mai og ut august. Inngangsbilletten koster kr. 120 og inkluderer inngang til Riksregalieutstillingen, som befinner seg i hvelvrommene i Lavetthuset.


Åpningstider mai:

Erkebispegården

Nidarosdomen
MandagStengt9 - 14
Tirsdag - fredag11 - 149 - 14
Lørdag

11 - 14

9 - 13

Søndag

12 - 16
13 - 16


Åpningstider juni - august:


Erkebispegården

Nidarosdomen
Mandag - fredag

10 - 16
9 - 17
Lørdag

11 - 16

9 - 13

Søndag

11 - 16
13 - 17


Presentasjon av utstillingene

Håkon Bleken

«For i enhver utsmykkingsoppgave ligger et bestemt krav – nemlig forholdet mellom utsmykning og rom. Disse to må ikke motarbeide hverandre, men tvert imot samarbeide. Arkitekturen må ikke knuse utsmykningen – utsmykningen må ikke bekjempe arkitekturen.»

Håkon Bleken, 2007

En todelt utstilling

Utstillingen Fragmenter av et livssyn av Håkon Bleken (f.1929) består av to ulike kapitler, det ene kapitlet er i Lavetthuset i Erkebispegårdens og det andre er i Nidarosdomens tverrskip. Begge kapitlene knyttes opp mot Olavsfestens tema som i år er rettferdighet. I domen vises et utvalg av Blekens kullarbeider og i Lavetthuset er det satt fokus på Blekens kirkeutsmykninger.

Første del: Kirkeutsmykninger i Lavetthuset i Erkebispegården

Håkon Bleken står bak flere av landets kirkeutsmykninger og dette er hovedtema i Lavetthuset. Utstillingen viser i hovedsak skisser og forelegg til tre kirkeutsmykninger; Spjelkavik, Vålerenga og Strindheim, hvor utsmykningen til Spjelkavik kirke er viet størst oppmerksomhet. Arbeidet med disse glassmaleriene var en betydelig prosess som pågikk i fem år før de sto ferdig i 2007.

Det startet med at Bleken malte 96 små malerier. Disse ble så kopiert opp til samme format som glassfeltene i kirka. Bleken bearbeidet så disse før glassmesteren tegnet opp blylinjer og la inn fargekoder på et transparent ark. Selve glasset som er benyttet kommer fra Tyskland og er munnblåst i ulike fargenyanser.

Utsmykningen utgjør nærmere 100m2 av kirkas vegger. Det kan på mange måter assosieres til en tegneseriestripe med Jesus som helten. Det er «den store fortellingen» altså bibelhistorien som er temaet. Fortellingen er seksdelt og følger kirkerommets arkitektur som har form som en heksagon. De to veggene mot sør omhandler tema fra det gamle testamentet, fra skapelsen til Apokalypsen i Johannes åpenbaring. Veggene mot nord skildrer Jesu liv, fra fødsel til død og oppstandelse. Veggen mot vest tematiserer Jesu lignelse, og da i hovedsak lignelsen om Den fortapte sønn. Østveggen, over alteret, er viet Apokalypsen, altså fortellinger fra Johannes Åpenbaring.

Andre del: Kulltegninger i Nidarosdomen

Gjennom en 50 år lang karriere har Håkon Bleken utviklet et selvstendig og særegent uttrykk i kulltegningene sine. Han fikk sitt kunstneriske gjennombrudd på tidlig 70-tall med nettopp arbeider i kull. Utstillingen i domen viser et utvalg verk som representerer et langt kunstnerskap. De eldste arbeidene er fra gjennombruddet mens de nyeste verkene er produsert i år for denne utstillingen. Dette er kullarbeider hvor Bleken også har lagt inn litt farge ved bruk av pasteller.

Verksliste Lavetthuset, Erkebispegården:

 1. Dødsøya, ca 2018, collage
 2. Bebudelsen (3 deler), 2007, forelegg til utsmykning i Spjelkavik kirke
 3. Jesu Fødsel (4 deler), 2007, forelegg til utsmykning i Spjelkavik kirke
 4. Den hellige familie (2 deler), 2007, forelegg til utsmykning i Spjelkavik kirke
 5. Jesu dåp (2 deler), 2007, forelegg til utsmykning i Spjelkavik kirke
 6. Jesu virke (2 deler), 2007, forelegg til utsmykning i Spjelkavik kirke
 7. Jesu korsreising, (2 av 5 deler), 1985, fullskalaskisse til midtfeltet i hovedutsmykningen i Vålerenga kirke, tilhører Trondheim kunstmuseums samling
 8. Jesu korsreising, 1985, skisse til hovedutsmykningen i Vålerenga kirke, tilhører Trondheim Kunstmuseums samling
 9. Abrahams offer, 2007, forelegg til utsmykning i Spjelkavik kirke
 10. Skapelsen (2 deler), 2007, forelegg til utsmykning i Spjelkavik kirke
 11. Utdrivelsen (4 deler), 2007, forelegg til utsmykning i Spjelkavik kirke
 12. Brodermordet, 2007, forelegg til utsmykning i Spjelkavik kirke
 13. Kain og Abel (2 deler), 2007, forelegg til utsmykning i Spjelkavik kirke
 14. Due og øy, collage, 2016
 15. Fra Apokalypsen, første utkast til utsmykning i Spjelkavik kirke kr. 30 000,
 16. Den hellige familie, første utkast til utsmykning i Spjelkavik kirke kr. 30 000,-
 17. Korsfestelsen, første utkast til utsmykning i Spjelkavik kirke kr. 40 000,-
 18. Lidelseshistorien, 1979, utkast til de 12 glassmaleriene i Strindheim kirke, tilhører Trondheim kunstmuseums samling
 19. De to sønnene (3 deler), 2007, forelegg til utsmykning i Spjelkavik kirke
 20. Hjemkomsten (2 deler), 2007, forelegg til utsmykning i Spjelkavik kirke
 21. Det eneste glassmaleriet som ikke ble montert i Spjelkavik kirke, 2007


Verksliste i Nidarosdomen:

 1. Il Duce, 2008, kull på papir
 2. Fleur de Mal, 2010, kull på papir
 3. Byen (også kjent som Tempus Fugit), 2010, kull på papir
 4. Fleur de Mal, 2010, kull på papir
 5. Fra slakthuset, 1993, kull på papir
 6. Prosessen II, 2008, kull på papir
 7. Kvinnestudie (også kjent som Falsk engel), 1973, kull på papir
 8. Dommerne, 1993, kull på papir
 9. Prosessen I, 2008, kull på papir
 10. Vatnet, 2021, kull og pastell på papir
 11. Byen II, 2021, kull og pastell på papir
 12. Kaia, 2021, kull og pastell på papir
 13. Studie til korsfestelsen, 2021, kull og pastell på papir
 14. kvinnehode (også kjent som Hode), 1971, kull på papir

Utstillingen «Fragmenter av et livssyn» er et samarbeid mellom Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. Nidaros domkirke og Vår Frue menighet og Kjøpmannsgata Ung Kunst (K-U-K) i Trondheim. Kurator for utstillingen er Cathrine Hovdahl Vik.