Nå åpner vi igjen for høymesser på søndager. (Begrenset til 100 deltakere)

Gudstjenesten

Bibeltekster - Søndag før pinse

Sak 14,6–9

Herrens dag

eller Apg 26,1–3.20–29

I Jerusalem og for folkeslagene (prekentekst)

Åp 21,22–27

Det nye Jerusalem

Joh 3,16–21

Lyset er kommet til verden


Offer

Dagens offer går til menighetsarbeidet

  • Det er mulig å gi gaven på Vipps konto 85 000


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Medvirkende:

  • Kapellan Marie Farstad
  • Korgruppe fra Nidaros domkor
  • Domkantor Karen Haugom Olsen, dirigent
  • Kantor Øyvind Kåre Pettersen, orgel


Velkommen til gudstjeneste!

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Stolene i kirken er satt opp i grupper på 1-3 stoler for husholdningsgrupper. Ingen stoler må flyttes uten tillatelse fra kirkvertene.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.