Hver søndag feirer vi høymesse kl 11

Påmelding

Vi forventer at alle som ønsker å delta, vil kunne få plass.

Likevel oppfordrer vi flest mulig til registrere seg på forhånd. Påmelding på nett tilbys fordi:

  • Vi kan tilpasse organisering og bemanning hvis vi må åpne for flere kohorter.
  • Registrering ved inngangen forenkles.
  • Eventuell smittesporing blir mer effektiv.

De som reserverer plass må møte senest kl 10:55 - ellers kan plassene gis til andre som ønsker å delta.

Resterende plasser fordeles "i døra" fra kl 10:15.

Deltakere vil få tilviste plasser i kirken.

Om noen har reservert plass, men ikke har anledning til å møte, bes de sende melding pr SMS til 909 30 299.

Nordinngangen åpner ca kl 10:15.

Gudstjenesten

Dagens bibeltekster finnes i oversikten her (klikk på lenken)


Offer

Dagens offer går til: Menighetens diakonale virksomhet

Gaven gis helst per Vipps til nr 75 842 - evt. med kontanter ved utgangen.


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Medvirkende:

  • Domprost Ragnhild Jepsen

  • Korgruppe fra Nidaros domkor

  • Karen Haugom Olsen, dirigent

  • Domkantor Petra Bjørkhaug, dirigent


Smittevern

  • I henhold til kommunale anbefalinger anmodes alle deltakere om å benytte munnbind når man ikke kan holde god avstand til personer man ikke har husstandsfellesskap med.
  • Personer med sykdomssymptomer skal ikke oppsøke offentlige arrangementer
  • God hygiene er alles ansvar.


Velkommen til gudstjeneste!