Hver søndag feirer vi høymesse kl 11

Gudstjenesten

Dagens bibeltekster finnes i oversikten her (klikk på lenken)


Offer

Dagens offer går til: Kirkens Nødhjelp - Nødhjelp til Ukraina

Gaven gis helst per Vipps til nr 85 001 - evt. med kontanter ved utgangen.


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Medvirkende:

  • Domprost Ragnhild Jepsen

  • Korgruppe fra Nidarosdomens oratoriekor

  • Domkantor Karen Haugom Olsen, dirigent

  • Fung domkantor Erling With Aasgård, orgel


Velkommen til gudstjeneste!