Jesus holder sitt siste måltid med disiplene. Han vasker deres føtter og innstifter nattverden. Så går han ut i Getsemanehagen og blir forrådt. Fra skjærtorsdag, da Jesus forlater måltidsfellesskapet og går ut i natten, er alle alter i kirken avdekket og tomme. Lyset i kirken er dempet og ingen levende lys er tent.

Gudstjenesten

Dagens bibeltekster finnes i oversikten her (klikk på lenken)

Offer

Dagens offer går til Stefanusalliansen


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Medvirkende:

  • Kapellan Marie Farstad
  • The Reverend Sheila Rosenthal
  • Trondheim Vokalensemble
  • Domkantor Karen Haugom Olsen, dirigent
  • Fung. domkantor Erling With Aasgård, orgel


Denne gudstjenestene er tospråklig - i samarbeide med The Anglican Church in Trondheim.


Velkommen til gudstjeneste!