Hver søndag feirer vi høymesse kl 11

Gudstjenesten

Informasjon om medvirkende, offerformål og annet kommer....

Dagens bibeltekster finnes i oversikten her (klikk på lenken)


Offer

Dagens offer går til: IKO - Kirkelig pedagogisk senter

  • IKO - Kirkelig pedagogisk senter er et kompetansesenter innen religionspedagogikk, kristendom og kirkelig undervisning. Vi arbeider i skjæringspunktet mellom forskning og praktisk formidling av kristen tro og tradisjon. Vi utvikler bøker og materiell, arrangerer kurs og fagdager.
  • IKO – Kirkelig pedagogisk senter har siden 1945 vært en pådriver for kristen oppdragelse og undervisning i kirke og samfunn. I starten var hovedtyngden av arbeidet knyttet til den offentlige skolen og til hjemmet. Senere ble arbeidet utvidet til også å omfatte barnehager samt utvikling av kirkens egen undervisning. Det opprinnelige navnet var Kristelig pedagogisk kontor, men i 1948 ble dette endret til Institutt for Kristen Oppseding. I 2003 ble det nåværende navnet tatt i bruk.

Gaven gis helst per Vipps til nr 85 001 - evt. med kontanter ved utgangen.


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Medvirkende:

  • Domprost Ragnhild Jepsen
  • Fung. domkantor Erling With Aasgård


Velkommen til gudstjeneste!