Hver søndag feirer vi høymesse kl 11

Gudstjenesten

Velkommen til høymesse 20. søndag i treenighetstiden.

Offer

Dagens offer går til: Misjonsalliansen

  • Gaven kan gis med Vipps til nr. 85 001
  • eller med kontanter ved utgangen.

Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.

Medvirkende

  • Domprost Ragnhild Jepsen
  • Korgruppe fra Nidarosdomens oratoriekor
  • Domkantor Karen Haugom Olsen, dirigent
  • Domkantor Petra Bjørkhaug, orgel

Praktisk informasjon

Gudstjenesten feires ved høyalteret - østre del av kirken.

  • Nordinngangen - mot Torget - åpner ca. kl 10:00.

Barnekrok i søndre tverrskip

  • Spør gjerne kirkevertene om tegnesaker, billedbøker mm.

Uføre

Trinnløs inngang.

Plasser for rullestoler i enden av stolrader.

Teleslynge fungerer best om man sitter langt fremme.

  • Orgel og korsang forsterkes ikke.

HC-toalett i kjeller - heis ned på sørsiden av orgelhus i vest.

Salmebøker med stor skrift (blå bok) for de som ønsker.