Hver søndag feirer vi høymesse kl 11

Gudstjenesten

Offer

Dagens offer går til: Menighetsarbeidet i vårt sokn

Gaven gis helst per

  • Vipps til nr 85 000
  • evt. med kontanter ved utgangen.


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Medvirkende:

  • Kapellan Marie Farstad

  • Domkantor Brita Sjöberg, orgel


Velkommen til gudstjeneste!