Velkommen til konfirmasjonshøytid i katedralen!

Offer

Dagens offer går til: Vår Frue - åpen kirke (Kirkens bymisjon)

 • Det har nå gått over 80 år siden kapellet ble innviet. Det er nå gudstjenester eller andakter hver søndag fra februar til og med juni, og fra august til november om høsten. Gudstjenestene begynner kl 11:15, slik at man kan nå opp dit med bussen som går klokka 1050 fra byen.
 • Fjellseter kapell er i dag en stiftelse. I tillegg er det fra 2013 etablert en forening av frivillige, Fjellseterkapellets Venner.

Gaven gis helst per Vipps til nr. 85 001 - evt. med kontanter ved utgangen.

Medvirkende

 • Kapellan Marie Farstad
 • Domkantor Petra Bjørkhaug, orgel
 • Nidarosdomens Guttekor
 • Dirigent Thomas Berg-Juul

Informasjon

 • Nordinngangen (mot Munkegt/Torget) åpner ca kl. 13:15
 • Gudstjenesten feires ved Høyalteret, øst i kirken.
  • Plasser i Koret (østre del av kirken) er forbeholdt konfirmantenes nærmeste pårørende.
 • Barnekrok i Søndre tverrskip
 • Varighet ca. 60 min.

Tilrettelegging

 • Inngangen er trinnløs
 • Salmebøker med stor skrift (Blå bok) - uten noter
 • Teleslyngen fungerer best om man sitter lengst framme
  • Orgel og korsang forsterkes ikke
 • HC-toalett i kjelleren - Heis finnes sør for orgelet helt vest i kirken