Høymesse - 10. søndag i treenighetstiden

Denne uken er Kirkemøtet 2023 samlet i Trondheim. Mange delegater og andre deltakere vil medvirke i dagens gudstjeneste.

Denne høymessen er på den 10. søndag i treenighetstiden. Den er kirkeårets lengste periode som varer fra pinse, gjennom hele sommeren og høsten, fram til advent - og handler om hva det er å leve som kristen.

Prekenen tar utgangspunkt i dagens bibeltekst:

Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham: «Følg meg!» Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham. Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords. Fariseerne og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene: «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Offer

Dagens offer går til menighetsarbeidet i vårt sokn

 • Nidaros domkirkes sokn er både lokalmenighet for innbyggere i sentrum av Trondheim og vertskap for pilegrimer og andre kirkesøkende.
 • Gaven gis helst per Vipps til nr. 85 000 - evt. med kontanter ved utgangen.

Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.

Utdelingen skjer på to vis:

 • Ved høyalteret tar man med seg et beger, kneler og mottar brød og vin.
 • Ved døpefonten og flere andre steder i kirken mottar man brødet og dypper det selv i vinen før man spiser.

All vin er alkoholfri og brødet er glutenfritt.

Trondheim Vokalensemble synger i høymesse.

Medvirkende

Informasjon

 • Nordinngangen (mot Munkegt./Torget) åpner ca. kl. 10:00
 • Gudstjenesten feires ved Høyalteret, øst i kirken
 • Gudstjenesterommet åpner etter at koret har øvet, ca. kl 10:30
 • Barnekrok i Søndre tverrskip
 • Varighet ca 75 min.

Tilrettelegging

 • Inngangen er trinnløs
 • Salmebøker med stor skrift (Blå bok) - uten noter
 • Teleslyngen fungerer best om man sitter lengst framme
  • Orgel og korsang forsterkes ikke
 • HC-toalett i kjelleren - Heis finnes sør for orgelet helt vest i kirken