Gjenom sommeren viser vi Håkon Blekens todelte utstilling «Fragmenter av et livssyn» i Nidarosdomen og Erkebispegården.

Begge utstillingene blir på mange måter en oppsummering av Håkon Blekens kunstnerskap. For snart 50 år siden fikk han sitt gjennombrudd med en serie kulltegninger kalt «Fragmenter av et diktatur». Når han nå stiller ut i Nidarosdomen er det igjen med kulltegninger, enkelte fra helt i starten av hans karriere. Andre nyere. Og flere har han laget de siste månedene.

I Lavetthuset i Erkebispegården blir utstillingen mer fargerik med oljemalerier og noen portretter. Her blir også noen av hans glassmalerier å se.

Det gjennomgående temaet i begge utstillingene, er tro og tvil.

«Jeg er ikke personlig kristen, men jeg er sjeleglad for at jeg bor i et land med kristne verdier. De preger meg i høy grad», sier Bleken.

Håkon Bleken

Håkon Bleken (92) er en av Norges mest fremtredende kunstnere. Han er også kjent for sin tydelige og engasjerte stemme i den offentlige debatten.

Utstillingene er et samarbeid med Kjøpmannsgata Ung Kunst (K-U-K) i Trondheim. Kurator for utstillingen er Cathrine Hovdahl Vik.

---

Utstillingen blir stående i Lavetthuset fra 2. mai og ut august. Inngangsbilletten koster kr. 120 og inkluderer inngang til Riksregalieutstillingen, som befinner seg i hvelvrommene i Lavetthuset.


Åpningstider juni - august:

Erkebispegården

Nidarosdomen
Mandag - fredag10 - 169 - 17
Lørdag11 - 16

9 - 13

Søndag11 - 1613 - 17