Velkommen til høymesse tredje søndag i adventstiden

Den voksne Jesus

Domprost Ragnhild Jepsen leder høymessen. Her er noen ord fra henne om søndagens messe:

Vi tenner det tredje lyset i adventskransen. Dette er den søndagen i adventstida vi fokuserer på den vaksne Jesus, og Johannes døyparen som kanskje er skuffa og undrar seg, for kongen er ein heilt anna enn den han har sett for seg. Så medan han er i fengsel, sender han disiplane sine for å spørje «Er du den som skal kome, eller skal vi vente ein annan? »

Øvrige medvirkende:

Gruppe fra Nidaros domkor

Petra Bjørkhaug, orgel


Nattverd

Nattverdsbordet er åpent for alle

Medvirkende

 • Domprost Ragnhild Jepsen
 • Trondheim Vokalensemble
 • Domkantor Petra Bjørkhaug, dirigent/orgel

Offer

Dagens offer går til menighetens misjonsprosjekt Stefanusbarna. I Kairo bor det tusenvis av kristne familier som lever i og av storbyens søppel. Siden 2011 har Nidaros domkirke sokn støttet det diakonale arbeidet til Stefanusbarna, for å hjelpe de aller minste som bor i «søppelbyen».

Praktisk informasjon

 • Høymessen er i vest
 • Nordinngangen mot Torvet åpner ca. kl. 10:00
 • Barnekrok i Søndre tverrskip. Spør gjerne kirkeverten om tegnesaker, bildebøker etc.
 • Trinnløs inngang
 • Plasser for rullestoler i enden av stolrader
 • Teleslynge fungere best om du sitter langt fremme. Orgel og korsang forsterkes ikke
 • HC-toalett i kjelleren, heis ned på sørsiden av orgelhuset i vest
 • Salmebøker med stor skrift (blå bok) for de som ønsker