Høymesse

Alle er hjertelig velkommen til høymesse i Nidarosdomen. Her kan vi søke kraft og inspirasjon for oss selv, samtidig som vi bærer hele verden med oss i bønn. Et av kirkens mange kor leder sangen. Musikken i høymessen søker å løfte oss inn i tilbedelsen gjennom klassisk og moderne kirkemusikk. Høymessen feires ved et av kirkens hovedaltere, denne søndagen ved Korsalteret. Du kan alltid ta i mot nattverd på høymessene.

På hver messe holder presten en preke med utgangspunkt i den aktuelle søndagens bibeltekst, og hvordan den kan være aktuell for oss i dag. Bibelteksten kan du lese Denne tiden i Kirkeåret kalles treenighetstiden. Du kan lese mer om den her.

Marie Farstad holder prekenen denne søndagen. (Foto: Nidaros domkirkes sokn)

Om å åpne opp

Denne bibelteksten, som tar utgangspunkt i at Jesus helbreder og at folk overveldes av underet og Jesu godhet, inspirerer meg til å reflektere over det å åpne opp, både for det gode i livet og for Guds kjærlighet. Hva kan det handle om? Hvordan gjør vi det? Og hvordan kan vi åpne oss opp for hvem Jesus er i dag? 

I søndagens høymesse tar vi imot våre 39 nye konfirmanter. Nidarosdomens jentekor deltar, og dirigent Anita Brevik har valgt ut to vakre sanger. Både «Gabriellas sang» og «Raise me up», med tekster som har noe viktig å formidle til ungdommene der de er i livet sitt. I disse viktige årene mellom barndom og ung voksen vil jeg gjerne prøve å si noe til dem, og alle andre som kommer til høymessen, om hva det kan innebære å åpne seg opp – for undre, for kjærlighet, for andre og for sitt eget hjerte - og for Gud og hans uendelige kjærlighet.

Å åpne seg opp for Guds kjærlighet handler også om våre sanser og følelser. Vi kan tro med hodet, samtidig handler tro om mye mer enn det kognitive, det vi erkjenner med tankene. Å åpne seg opp med kroppen, sansene og følelsene våre for Guds kjærlighet er en fin øvelse. Det vil jeg si mer om på søndag.

Du er varmt velkommen til høymessen!


Marie Farstad, dagens prest

Medvirkende

Marie Farstad, prest

Petra Bjørkhaug, orgel

Nidarosdomens jentekor

Dirigent Anita Brevik

Nattverdbordet er åpent for alle. Utdelingen skjer på to vis:

 • Ved høyalteret tar man med seg et beger, kneler og mottar brød og vin.
 • Ved døpefonten og flere andre steder i kirken mottar man brødet og dypper det selv i vinen før man spiser.

All vin er alkoholfri og brødet er glutenfritt.

Praktisk informasjon


 • Nordinngangen (mot Munkegaten/Torget) åpner ca. kl. 10.00
 • Gudstjenesten feires ved Korsalteret, vestre del av kirken
 • Gudstjenesterommet åpner ca. kl. 10.30
 • Barnekrok midt i kirken, i søndre tverrskip
 • Varighet ca. 75 min.

Tilrettelegging

 • Inngangen til kirken og gudstjenesrommet er trinnløs
 • Salmebøker med stor skrift (blå bok) - uten noter
 • Teleslyngen fungerer best om man sitter lengst framme
 • Orgel og korsang forsterkes ikke
 • HC-toalett i kjelleren - heis finnes sør for orgelet helt vest i kirken