Det norske Misjonsselskaps (MSN) generalforsamling besøker og deltar i denne høymessen.