Bli med på en vandring i kjelleren og krypten under Nidarosdomen. I gravsteinskrypten finner du

Norges største samling av middelalderske gravsteiner. Noen av gravsteinene vet vi hvem som

tilhørte, andre ikke. Fra krypten går vi videre inn i kjelleren, som vanligvis holdes stengt for

besøkende. Her ligger blant annet et skjelett fra siste halvdel av 1000-tallet.

Bli med på en vandring i kjelleren og krypten under Nidarosdomen. I gravsteinskrypten finner du

Norges største samling av middelalderske gravsteiner. Noen av gravsteinene vet vi hvem som

tilhørte, andre ikke. Fra krypten går vi videre inn i kjelleren, som vanligvis holdes stengt for

besøkende. Her ligger blant annet et skjelett fra siste halvdel av 1000-tallet.