En kort gudstjeneste. En liten konsert. En halvtime for å gi sjelen påfyll.

Katedralen ved verdens ende, er et program om domkirkens arkitektur og historie ved kunsthistoriker Daniel Johansen og domkantor Magne H. Draagen.

Domkirkens arkitekturhistorie belyses gjennom spektakulær lyssetting og musikk fra Steinmeyerorglet, et av Nord-Europas største katedralorgler.

Lysdesign v/ Jon Eidsvåg.


Velkommen!

Foto: Erik Selmer

Påmelding

Konserten er gratis, men vi oppfordrer alle til å reservere plass på forhånd.


Påmelding åpner torsdag 22.7. kl 7.

Det er en antallsbegrensning på 5 personer pr. reservasjon.

Reserverte plasser som ikke kan benyttes, kanselleres ved SMS-melding til 90930299.

Nordinngangen (Mot torget) senest kl. 21:45. Da vil også resterende plasser være tilgjengelige. Oppmøte senest kl. 21:55 for de som vil benytte reservert plass.

De som også har løst ordinær inngangsbillett, kan fritt bli i kirken når den tømmes i forkant av pilegrimsgudstjenesten.

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement. Det samme gjelder om man kommer fra en kommune med høy smitte.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 14 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Alle i oppfordres til å benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.
  • Personer som kommer fra områder med høyt smittetrykk anmodes om ikke å delta på arrangementer i vår kommune.