I en tid hvor antallet deltakere på gudstjenester er sterkt begrenset åpner vi kirken for alle som ønsker rom for bønn og lystenning.

Kirken er åpen for alle

I anledning askeonsdag er det korte gudstjenester kl 12:05, 18:00 & 18:45 i kirken. De som ikke får plass på gudstjenestene, kan likevel få komme inn i kirken og be sine egne bønner. Det er ordinær åpen kirke 9:00 - 14:00, samt særskilt kveldsåpning for dem som søker rom for bønn og lystenning 17:30 - 19:30.

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken.