Under Olavsfestdagene tilbyr vi Kapittelhuset som et stille rom for meditasjon og bønn

Her kan du sitte ned, tenne lys, lese i bibelen eller føre en stille samtale.

Kapittelhuset

Dette er et kapell i katedralens nordøstre ende med egen inngang fra utsiden.

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken.