Åpen kirkebakke

Vår Frue kirke er et åpent kirkerom for alle som ønsker fellesskap eller rom for meditasjon og lystenning.

Alle hverdager tenner vi bålpanner ute på Kirkebakken kl 12 og tilbyr sosialt fellesskap og enkel servering. Kirken er åpen for dem som ønsker rom til hvile, lystenning, e.a.

I den stille uke - uken frem mot påske - inviterer vi til meditasjonsstunder kl 14