The Anglican Congregation in Trondheim meet every Sunday at 6pm for an evening service

This service

Participants:

  • Lay Reader Susan J. Boyd


All welcome!!

Please check https://www.achurchnearyou.com... for further information.

The Chapter House

The Chapter House is a separate chapel situated in the North-Eastern end of the Cathedral There is a separate entrance. Look for signs!

Limited number of seats

Due to corona restrictions, the number of participants is limited, but depends somewhat on the size of household groups jointing this service. The Chapter House allows for 15 attendees if every entry are singles, but this number may be extended up to 30 person if there are household groups attending. Usually this will allow for all attending to be let in.

For the time being, we do not offer booking of seats for these services

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.