Hver søndag feirer vi høymesse kl 11

Illustrasjon:

"Kristi inntog i Jerusalem" av Jean-Hippolyte Flandrin (1842-1848)

Freske i Saint-Germain-des-Prés, Paris