Det nærmer seg konfirmasjonstid. I dagens høymesse presenterer konfirmantene noen av sine tanker og erfaringer etter konfirmasjonsundervisningen.

Gudstjenesten

Dagens bibeltekster finnes i oversikten her (klikk på lenken)


Offer

Dagens offer går til: Kirkens Nødhjelp

  • Kirkens Nødhjelp er en norsk bistandsorganisasjon som jobber i over 30 land, med nødhjelp, langsiktig utviklingsarbeid og politisk påvirkning.

  • Vi jobber med ulike temaer, som blant annet kjønnsbasert vold, klimarettferdighet, fredsbygging og vann, sanitær og hygiene – for å skape en mer rettferdig verden.

Gaven gis helst per Vipps til nr 85 001 - evt. med kontanter ved utgangen.


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Medvirkende:

  • Kapellan Marie Farstad

  • Korgruppe fra Nidarosdomens oratoriekor

  • Domkantor Karen Haugom Olsen, dirigent

  • Domkantor Erling With Aasgård, orgel


Velkommen til gudstjeneste!

Praktisk informasjon

Kirken åpner ca. kl. 10:00

Gudstjenesterommet åpner kl. 10:30

Varighet ca. 75 min.

UFØRE

Trinnløs inngang

Rullestolplasser i alle felt

HC-toalett i kjeller - Heis finnes sør for orgelet vest i kirken.

Lydforsterking av all tale - Teleslynge fungerer best om man sitter lengst framme

Salmebøker med stor skrift er tilgjengelig (Blå bok)