Hver søndag feirer vi høymesse kl 11

Søndag før pinse


Dagens høymesse

Offer

Dagens offer går til: Areopagos

 • Areopagos er en møteplass for mennesker og deres tro.
 • Vi arbeider for at mennesker skal møte respekt for sin åndelige lengsel og tro, oppleve nestekjærlighet, bli verdsatt – og erfare Guds kjærlighet gjennom Jesus Kristus.
  • MØTESTEDER. Vi ønsker å nå dette målet gjennom arbeid i Skandinavia, Kina og Hongkong – i eget arbeid og i samarbeid med likeverdige partnere. Areopagos vil utføre sin misjon gjennom å skape møtesteder, styrke nettverk og fremme arbeid preget av kristen fordypning og respekt for andres erfaringer av åndelighet.
  • ØKUMENISK. Areopagos står i en økumenisk tjeneste, rotfestet i en luthersk arv. Hos oss skal en helhetlig spiritualitet gi seg uttrykk i en miljø- og samfunnsetisk profil og drift.

Gaven kan gies pr Vipps til nr. 85 001 - eller med kontanter ved utgangen.

Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Medvirkende:

 • Biskop Herborg O. Finnset
 • Fung. domprost Andreas Hilmo Grandy-Teig
 • Korgruppe fra Nidarosdomens oratoriekor
 • Domkantor Karen Haugom Olsen, dirigent
 • Fung. domkantor Erling With Aasgård, orgel


Velkommen til gudstjeneste!

Praktisk informasjon

 • Gudstjenesten feires ved høyalteret - østre del av kirken.
 • Nordinngangen - mot Torget - åpner ca. kl 10:00.
 • Gudstjenesterommet åpner kl 10:30.
 • Varighet ca 75 min.
 • Barnekrok i søndre tverrskip - spør gjerne kirkevertene om tegenesaker, billedbøker mm.


Nattverden

Vi bruker bare alkoholfri vin og glutenfritt brød

Utdeling kan skje på to vis:

 • Med særkalk:
  • På vei frem tar man med seg beger (særkalk)
  • Man får først brødet og spiser dette
  • Deretter får man vin i begeret og drikker denne
  • Begeret plasseres på et sidebord etter bruk
 • Intinksjon:
  • Deltakerne får først brødet og dypper dette deretter i vinen før man spiser

Uføre

 • Trinnløs inngang.
 • Plasser for rullestoler i enden av stolrader.
 • Teleslynge fungerer best om man sitter langt fremme.
 • Orgel og korsang forsterkes ikke.
 • HC-toalett i kjeller - heis ned på sørsiden av orgelhus i vest.
 • Salmebøker med stor skrift (blå bok) for de som ønsker.