Hver søndag feirer vi høymesse kl 11

Treenighetssøndag


Vi markerer åpningen av Kongeinngangen under dagens høymesse. Her forteller sokneprest Torstein Amundsen hvordan

Dagens høymesse

Offer

Dagens offer går til: Det norske misjonsselskap (NMS)

 • NMS (Det Norske Misjonsselskap) er en frivillig organisasjon, forankret i Den norske kirke. Organisasjonen består i stor grad av frivillig engasjement fra mennesker og menigheter som ber, gir av sin tid og samler inn penger til arbeidet. Sammen med ansatte i Norge og andre land jobbes det med å gi medmennesker verdig liv og varig håp.
 • Vi deler troen på Jesus, utrydder fattigdom og bekjemper urettferdighet.

Gaven kan gies pr Vipps til nr. 85 001 - eller med kontanter ved utgangen.

Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Medvirkende:

 • Sokneprest Torstein Amundsen
 • Fung. domkantor Erling With Aasgård, orgel


Velkommen til gudstjeneste!

Praktisk informasjon

 • Gudstjenesten feires ved høyalteret - østre del av kirken.
 • Nordinngangen - mot Torget - åpner ca. kl 10:00.
 • Gudstjenesterommet åpner kl 10:30.
 • Varighet ca 75 min.
 • Barnekrok i søndre tverrskip - spør gjerne kirkevertene om tegenesaker, billedbøker mm.


Nattverden

Vi bruker bare alkoholfri vin og glutenfritt brød

Utdeling kan skje på to vis:

 • Med særkalk:
  • På vei frem tar man med seg beger (særkalk)
  • Man får først brødet og spiser dette
  • Deretter får man vin i begeret og drikker denne
  • Begeret plasseres på et sidebord etter bruk
 • Intinksjon:
  • Deltakerne får først brødet og dypper dette deretter i vinen før man spiser

Uføre

 • Trinnløs inngang.
 • Plasser for rullestoler i enden av stolrader.
 • Teleslynge fungerer best om man sitter langt fremme.
 • Orgel og korsang forsterkes ikke.
 • HC-toalett i kjeller - heis ned på sørsiden av orgelhus i vest.
 • Salmebøker med stor skrift (blå bok) for de som ønsker.