Hver søndag feirer vi høymesse kl 11

Gudstjenesten

Informasjon om medvirkende, offerformål og annet kommer....

Dagens bibeltekster finnes i oversikten her (klikk på lenken)


Offer

Dagens offer går til: VAKE - kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelt misbruk

  • VAKE står ved den utsattes side. Vi skal være til hjelp for utsatte som opplever seksuelle krenkelser og overgrep i en kristen sammenheng.
  • VAKE hjelper kirker, menigheter og kristne organisasjoner med å forebygge seksuelle krenkelser og overgrep.
  • VAKE gir råd til kirker, menigheter og kristne organisasjoner når seksuelle krenkelser og overgrep skjer.

Gaven gis helst per Vipps til nr 85 001 - evt. med kontanter ved utgangen.


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Medvirkende:

  • Sokneprest Torstein Amundsen
  • Fung. domkantor Erling With Aasgård


Velkommen til gudstjeneste!