Hver søndag feirer vi høymesse kl 11

Gudstjenesten

Dagens bibeltekster finnes i oversikten her (klikk på lenken)


Offer

Dagens offer går til: IKO - Kristent pedagogisk senter

  • IKO - Kirkelig pedagogisk senter er et kompetansesenter innen religionspedagogikk, kristendom og kirkelig undervisning. Vi arbeider i skjæringspunktet mellom forskning og praktisk formidling av kristen tro og tradisjon. Vi utvikler bøker og materiell, arrangerer kurs og fagdager.
  • IKO – Kirkelig pedagogisk senter har siden 1945 vært en pådriver for kristen oppdragelse og undervisning i kirke og samfunn. I starten var hovedtyngden av arbeidet knyttet til den offentlige skolen og til hjemmet. Senere ble arbeidet utvidet til også å omfatte barnehager samt utvikling av kirkens egen undervisning. Det opprinnelige navnet var Kristelig pedagogisk kontor, men i 1948 ble dette endret til Institutt for Kristen Oppseding. I 2003 ble det nåværende navnet tatt i bruk.

Gaven gis helst per Vipps til nr 85 001 - evt. med kontanter ved utgangen.


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Medvirkende:

  • Domprost Ragnhild Jepsen
  • Kantor Anders Vassli Brekke


Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.