Hver søndag feirer vi høymesse kl 11

Gudstjenesten

Dåp

To barn bæres fram til dåp i denne gudstjenesten.


Offer

Dagens offer går til: Fasteaksjonen - Kirkens Nødhjelp

  • Kirkens Nødhjelps fasteaksjon «Håp i en dråpe vann» 26.-28. mars 2023.
  • Sammen med kirkene i Norge jobber Kirkens Nødhjelp med akutt bistand i katastrofer og med langsiktige prosjekter for å redusere nød og fattigdom i verden. Sammen jobber vi for fred og rettferdighet, og for å redde liv. I fasteaksjonen samler vi inn penger til dette livsviktige arbeidet.

Gaven gis helst per

  • Vipps til nr 85 001
  • evt. med kontanter ved utgangen.


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Medvirkende:

  • Sokneprest Torstein Amundsen

  • Trondheim Vokalensemble

  • Domkantor Petra Bjørkhaug, orgel


Velkommen til gudstjeneste!