Dagens høymesse er også visitashøymesse for den sørsamiske menighet - Saemien Åålmege.

Gudstjenesten

Dåp

Offer

Dagens offer går til: Informasjon kommer...

Gaven gis helst per

  • Vipps til nr 85 001
  • evt. med kontanter ved utgangen.


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Medvirkende:

  • Biskop Herborg Finnset

  • Domprost Ragnhild Jepsen

  • Prest i sørsamisk område, Einar Bondevik

  • Nidarosdomens jentekor

  • Dirigent Anita Brevik

  • Domkantor Brita Sjöberg, orgel


Velkommen til gudstjeneste!