Høymesse - Maria budskapsdag

I dagens høymesse tar vi avskjed med domprost Ragnhild Jepsen

Gudstjenesten

Offer

Dagens offer går til: Informasjon kommer....

Gaven gis helst per

  • Vipps til nr 85 001
  • evt. med kontanter ved utgangen.


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Medvirkende:

  • Preses Olav Fykse Tveit

  • Domprost Ragnhild Jepsen

  • Sokneprest Andreas Hilmo Grandy-Teig

  • Korgruppe fra Nidarosdomens oratoriekor

  • Domkantor Karen Haugom Olsen, dirigent

  • Domkantor Petra Bjørkhaug, orgel


Velkommen til gudstjeneste!